Zoeken
Voorzitter:
Mark Ormel          mark.ormel@planet.nl       06-13428776

Secretaris:
Janny van Dijk     van.dijk.mts@comveeweb.nl

Penningmeester:
Gerbrand Bokma   gerbrandhbokma@hotmail.com

Overig:
Sjaak Sprangers   sjaak.suzanne@gmail.com
Theo Huisjes        theohuisjes@hotmail.com


Met het contactformulier hieronder neemt u contact op met het bestuur van het Nederlands Jersey Stamboek.